Секретаријат Министарства

У Секретаријату Министарства обављају се послови који су везани за кадровска, финансијска и информатичка питања, усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима, као и други послови из делокруга Секретаријата.

У Секретаријату Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице: 

  • Одељење за правне, кадровске и опште послове;
  • Одељење за материјално – финансијске послове.