Секретар министарства

Маја Матија Ристић, секретарка министарства рударства и енергетике

Рођена 1970. године у Београду.

Завршила Пету београдску гимназију. Дипломирала на Правном факултету у Београду и стекла звање Специјалисте европског права на Правном факултету Универзитета у Београду у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нансију (Република Француска). Сертификовани је предавач за законодавни процес.

Обављала функције секретара Министарства правде, Министарства пољопривреде и трговине, секретара Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре.

Обаљала послове Начелинка општих правних послова и послове шефа кабинета у Министарству културе. Своје радно искуство је почела да стиче у Заводу за интелектуалну својину и стекла искуство у области индустријских права и ауторских и сродних права.

Обављала функцију председника НО Аеродроми Поникве.

Стекла искуство у хармонизацији националних прописа са прописима ЕУ, у нормативним пословима, учествовала у изради Закона о култури, Закона о задужбинама и фондацијама, Закона о прекршајима, Закону о тајности података, израда уредби у области пољопривреде.

Од октобра 2020. године на позицији вд секретара Министарства рударства и енергетике.