Насловна » Огласна табла

Огласна табла

ОГЛАСНА ТАБЛА

НАКНАДЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Попуњени Образац О-1 и одговарајући Остали обрасци достављају се на електронску адресу naknade.ee@mre.gov.rs

Број рачуна за уплату накнада за енергетску ефикасност је: 840-741519843-90,
Број модела: 97,
Позив на број је:
10-601-1 - електрична енергија,
07-601-2 - природни гас и компримовани природни гас,
04-601-3 - деривати нафте: безоловни моторни бензин, гасна уља, уља за ложење, ТНГ аутогас.

 

06.12.2019.

 Преузмите документ Документ: odbijanje SJ Balkan Group 1598-2017
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Решење у предмету бр. 310-02-01598/2017-02 који се односи на предузеће SJ BALKAN GROUP d.o.o. из Београда.

24.07.2019.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Решење у предмету бр. 310-02-00361/2019-02 странке Станковић Павле из Смедерева

24.07.2019.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Решење у предмету бр. 310-02-01139/2017-02 који се односи на групу физичких лица Гордана Стојановић, Драган Камиџорац и Горан Камиџорац

1.03.2019.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник“ бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-00671/2018-06 од 14.12.2018.године. Странка ENERGO-RADAN DOO GORNJI BRESTOVAC.

 

12.02.2019.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник“ бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-01002/2018-06 од 01.11.2018.године. Странка Никола Марковић.

 

05.02.2019.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник“ бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-00854/2018-06 од 22.10.2018.године. Странка Зоран Павловић.

 

25.04.2018.

 Преузмите документ Текст конкурса за техничког/финансијског експерта на реализацији програма “Подстицање ОИЕ – Развој тржишта биомасе у Републици Србији“

 

18.04.2018.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-00498/2012-10 странке „WP Energy Systems”

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-00499/2012-10 странке „WP Energy Systems”

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-00501/2012-10 странке „WP Energy Systems”

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-01046/2015-06 странке „SLOBODNA ENERGIJA”

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-01088/2015-06 странке „ČUKA SOL DOO”

 

05.04.2018.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-01153/2017-06 странке Драгана Јевтића.

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Укидање печата  ЂЕРДАП - Геопарк  Шампиони безотовинског плаћања