Одељење за инспекцију опреме под притиском

У Одељењу за инспекцију опреме под притиском обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор према закону којим се уређује енергетика, закону којим се уређује ефикасно коришћење енергије, закону којим се уређује цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника, закону којим се уређује тржишни надзор и другим законима и прописима из области опреме под притиском; као и други послови из делокруга Одељења.