Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“ (SURCE)

Како до субвенција за унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима?

Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“ је петогодишњи пројекат Министарства рударства и енергетике и Светске банке којим омогућавамо субвенције домаћинствима за спровођење мера енергетске ефикасности.

У Србији се троши три и по пута више енергије у односу на европски просек, због чега подржавамо грађане да примене мере енергетске ефикасности у својим домаћинствима како би остварили уштеде енергије између 25 и 30 одсто, повећали комфор становања и смањили емисије штетних гасова.

Грађани ће моћи да се пријаве за субвенције у 137 локалних самоуправа и градских општина које су закључиле уговор са Министарством о суфинансирању програма у текућој години, у којима очекујемо да ће од јуна 2024. почети расписивање јавних позива за грађане. (Листа јединица локалних самоуправа и градских општина које учествују у Пројекту)

 

Документација за пријављивање на конкурс:

  1. Преузмите пријавни образац на сајту општине/града или у њиховим просторијама.
  2. Позовите једног од понуђених добављача са сајта општине/града, како бисте добили предрачун за радове које желите да спроведете у свом домаћинству да би га енергетски унапредили.
  3. Фотокопирајте рачун за струју за претходни месец, у ком морате да имате месечну потрошњу у претходних 12 месеци од минимално 100 kWh као доказ да у објекту станујете.
  4. Очитајте личну карту.
  5. Припремите копију доказа о власништву и легалности објекта за који конкуришете.
  6. Доставите у затвореној коверти (лично на портирници града/општине или препорученом поштом) све попуњене и потписане пријавне обрасце, уз сву пратећу документацију, са назнаком ,,Пријава за јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова - не отварати'', са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

 

Учешћем у пројекту грађани могу да остваре субвенције у износу до 65 одсто вредности инвестиција за замену столарије, изолације, фасаде, кровова, неефикасних котлова и постављање соларних панела и колектора.

 

Новина је да од ове године издвајамо значајно веће субвенције за енергетски угрожене купце којима дајемо субвенције до 90 одсто вредности енергетске санације у домаћинству.У 44 локалне самоуправе биће расписани посебни јавни позиви са учешће енергетски угрожених купаца. (Листа 44 јединице локалне самоуправе и градске општине које су расписале јавне позиве за енергетски угрожена домаћинства)

Подсећамо да је ради превазилажења последица енергетске кризе, уз финансијску подршку Европске уније, од прошле године више од 190.000 домаћинстава у Србији стекло статус енергетски угрожених купаца, чиме су остварили попусте до 50 одсто на рачунима за електричну енергију, гас или грејање.Детаљније информације о остваривању статуса енергетски угрожених купаца, као и потребној документацији, можете добити на линку. 

 

У 2023. години обезбедили смо 1,79 милијарди динара бесповратних средстава за санацију скоро 10.000 домаћинстава у 131 локалној самоуправи у Србији, чиме су постигнуте уштеде енергије једнаке годишњој производњи градске топлане у Нишу, односно смањењу емисије угљен-диоксида коју производи око 28.000 аутомобила, док ове године због изузетног интересовања очекујемо да ће њихов број бити већи. До краја 2027. године, планирамо да санирамо око 50.000 домаћинстава широм земље.

 

У реализацији Пројекта посебна пажња посвећује се транспарентности и јасном и правовременом информисању свих заинтересованих страна. У ту сврху објављује се листа јединица локалних самоуправа и градских општина које учествују у Пројекту. Питања и жалбе у вези реализације пројекта је потребно упутити електронском поштом или телефоном локалним пултовима наведеним у табели Листа јединица локалних самоуправа и градских општина које учествују у Пројекту и најбитније информације. Ако заинтересована страна није добила одговор или није задовољна одговором локалног пулта, своје питање или жалбу може да упути централном пулту за жалбе и информације (контакт подаци у документу Жалбени механизам за пројекат).