Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане“ (SURCE)

Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане“ (SURCE)

Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане“ предвиђа доделу бесповратних средстава за реализацију мера енергетске санације домаћинствима на територији јединица локалних самоуправа сa којима је Министарство закључило уговор о суфинансирању Програма енергетске санације. Бесповратна средства која ће бити додељена грађанима обезбеђена су у сарадњи са Светском Банком и са јединицама локалне самоуправе и биће додељивана путем јавних позвива које ће расписати јединице локалне самоуправе. Привредни субјекати и грађани ће моћи да се пријављују током целе године, т.ј. све до утрошка обезбеђених средстава.
Основни циљ Пројекта је подстицање инвестирања у побољшање енергетске ефикасности и у примену „чистих енергија“, као и ширење свести о неопходности рационалног управљања енергијом.
У реализацији Пројекта посебна пажња посвећује се транспарентности и јасном и правовременом информисању свих заинтересованих страна.
У ту сврху објављује се листа јединица локалних самоуправа и градских општина које учествују у Пројекту, са адресама интернет страница на којима су објављени јавни позиви за привредне субјекте и јавни позиви за грађане, као и подаци о локалним центрима (пултовима) за жалбе и информације.
Питања и жалбе у вези реализације пројекта је потребно упутити електронском поштом или телефоном локалним пултовима наведеним у табели Листа јединица локалних самоуправа и градских општина које учествују у Пројекту и најбитније информације.
Ако заинтересована страна није добила одговор или није задовољна одговором локалног пулта, своје питање или жалбу може да упути централном пулту за жалбе и информације (контакт подаци у документу Жалбени механизам за пројекат).