Државни секретари и помоћници министра

др Вељко Ковачевић, државни секретар

Рођен је 10.06.1980. године у Београду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду. Специјалистичке и докторске студије из области транспортног осигурања, поморског права и права унутрашње пловидбе завршио на Правном факултету Универзитета Унион.

Објавио више научних чланака из области поморског права, као и анализе појединих правних института англо-америчког правног система.

Предавач по позиву на Правном факултету Универзитета Унион у периоду од 2018. до 2021. године.

На Harvard Kennedy School је завршио executive senior training за јавно-приватна партнерства и пројектно финансирање.

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре радио од 2008. до 2022. године, где је од 2016. године до 2022. вршио дужност помоћника министра.

У Министарству рударства и енергетике ради од новембра 2022. године, где је у септембру 2023. године именован за државног секретара.

Говори енглески језик. Отац је два дечака.

 

 

Јована Јоксимовић, в.д. помоћника министра рударства и енергетике за међународну сарадњу, европске интеграције и управљање пројектима

Рођена 1982. године у Шапцу. Дипломирала је архитектуру на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, а потом стекла и звање Специјалисте за управљање пројектима на Факултету организационих наука.

Члан је Инжењерске коморе Србије и лиценцирани инжењер, акредитовани реализатор програма стручног усавршавања у јавној управи Националне академије за јавну управу и судски вештак у области грађевинарства при Министарству правде.

Током претходног петнаестогодишњег професионалног радног искуства, радила је на праћењу процеса приступања ЕУ Републике Србије, координирала програмирање пројеката у области енергетике, транспорта, животне средине, дигиталне и социјалне инфраструктуре из  фондова ЕУ, учествовала у изради стратешких докумената, споразумима о бесповратним средствима и споразумима о билатералној и мултилатералној сарадњи,  као и на изради пројектно-техничке документације за инфраструктурне пројекте. Активно је учествовала у праћењу процеса приступања Републике Србије Европској унији, у процесима програмирања Инструмента за претприступну помоћ ЕУ (ИПА) управљањем целим пројектним циклусом у оквиру техничког секретаријата Националног ИПА координатора, као у координацији вишекорисничких програма Инвестиционог оквира за западни (WBIF).

У Министарство рударства и енергетике долази са широким стручним искуством радећи претходно и у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарству за европске интеграције, али такође и са практичним искуством у области контроле и надзора грађевинских радова које је стекла у Саобраћајном институту „ЦИП“, односно са искуством лиценцираног инжењера у грађевинском сектору.

На претходну позицију - Координатора за инфраструктурни и регионални развој у Сектору за планирање и програмирање фондова ЕУ и развојне помоћи у области енергетике, животне средине, саобраћаја, социјалне и дигиталне инфраструктуре у оквиру Министарства за европске интеграције, ангажована је у октобру 2017. године, где је руководила и организовала рад Одељења и активно сарађивала са надлежним институцијама Републике Србије, институцијама ЕУ, донаторском заједницом и међународним финансијским институцијама на планирању инвестиција, укључујући и координацију планирања, идентификације и приоритизације програма за финансирање кроз различите фондове, као и активну билатералну и мултилатералну сарадњу.

Поседује бројне сертификате са одржаних обука и семинара, посебно из домена међународне сарадње, управљања структурним фондовима ЕУ, финансијских и економских анализа инфраструктурних пројеката и сл.

Говори енглески језик, а  такође се служи и немачким и руским језиком.

 

 

Маја Вукадиновић, в.д. помоћника министра рударства и енергетике за енергетску ефикасност и климатске промене

Рођена у Београду, где је завршила Основну школу, XIII београдску гимназију и дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. На истом факултету је завршила и мастер студије у области менаџмента у јавним набавкама, које су реализоване у сарадњи са Факултетом „Тор Вергата“ из Рима. Има положен државни стручни испит и испит за службеника за јавне набавке. Професионалну каријеру започела у ГО Чукарица на имовинско– правним пословима. Након тога, у Градској управи града Београда, у Телу за централизоване јавне набавке, обављала је послове јавних набавки, у звању стручни сарадник а касније и начелник Одељења за јавне набавке и техничку документацију. Каријеру у јавним набавкама, једно време је обављала у консултантској фирми за саветовање у области јавних набавки где је једно време вршила функцију директора, затим у  Министарству државе управе и локалне самоуправе у коме је обављала и послове руководиоца Групе за јавне набавке, као и у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП где је обављала послове директора Сектора за јавне набавке. У министарству рударства и енергетике је од фебруара 2023. године.

 

 

др Иван Јанковић, в.д. помоћника министра рударства и енергетике за геологију и рударство