На прве аукције за доделу тржишних премија за обновљиве изворе енергије пријавило се 16 инвеститора са укупним капацитетом електрана од 816,48 MW, од чега је за попуњавање квоте понуђено 602,8 MW, док процењена вредност инвестиција свих електрана износи 1,26 милијарди евра.