Радна група за праћење пројекта ИПА 2017 „Даљи развoј капацитета за енергетско планирање“ усвојила је данас Нацрт Интегрисаног енергетског и климатског плана (ИНЕКП) Републике Србије за период до 2030. године са пројекцијама до 2050. године.