У Србији се троши три и по пута више енергије у односу на европски просек због чега држава пружа подршку грађанима да замене дотрајалу столарију, фасаду, изолацију, неефикасне котлове, али и да поставе соларне колекторе и панеле за производњу електричне енергије за сопствене потребе.