Енергетска заједница означила је Србију као лидера у спровођењу реформи у претходних годину дана, највише захваљујући напретку у области декарбонизације и реформама спроведеним у енергетском сектору.