Енергетска санација вишепородичних  стамбених зграда прикључених на систем даљинског грејања веома је важна за прелазак на наплату грејања по утрошку, што је законска обавеза у Србији. Приоритет у учешћу у пројекту, који реализује Министарство у сарадњи са ЕБРД, познат као концепт јавни ESCO, имаће вишепородичне стамбене зграде са највећом специфичном потрошњом у којима ће уштеде бити највише видљиве, када се упореде са зградама које нису енергетски саниране а прелазе на наплату по потрошњи, закључак је данашње стручне конференције „Значај енергетске ефикасности на смањење потрошње електричне енергије“ на којој је учествовала помоћница министарке рударства и енергетике за енергетску ефикасност и климатске промене Маја Вукадиновић.