Европска унија подржала је са 10 милиона евра бесповратних средстава реализацију друге фазе програма „Обновљиви извори енергије - развој тржишта биомасе у Републици Србији“. Пројекат ће омогућити да топлане у више локалних самоуправа пређу на коришћење биомасе као енергента, што ће њиховим грађанима донети сигурно снабдевање и здравију животну средину.