Скупштина Акционарског друштва „Електропривреде Србије“ усвојила је на данашњој седници Извештај о реализацији Консолидованог Трогодишњег плана пословања за период 1.1-31.12.2023. године, који је показао да је добит компаније износила 114 милијарди динара.